home
nieuws
exposities
over melklokaal
contact
Grytsje Klijnstra (1983) probeert haar observaties te analyseren of te ontleden.
Haar interesse ligt echter juist bij de onmogelijkheden daarvan. In haar 'taalbeelden'
spelen de intrinsieke eigenschappen van tekst en grafische vorm als medium of
betekenisoverbrenger een belangrijke inhoudelijke rol. Een ogenschijnlijk concreet en
beschrijvend medium als taal is tegelijkertijd gekleurd en gebrekkig. De gaten die door
associaties en interpretatie worden gedicht gebruikt ze om de realiteit te onderzoeken.

Sinds 2008 werkt ze vanuit Leeuwarden als vormgever, schrijver en kunstcritica, zowel
autonoom als in opdracht. Daarnaast is ze kunstrecensent en cultuurredacteur voor de
Leeuwarder Courant en werkt ze voor het Fries Museum en Keramiekmuseum
Princessehof. Grytsje studeerde onder andere Kunstwetenschappen aan de
Rijksuniversiteit van Groningen.
Grytsje Klijnstra
inschrijven mailinglijst
melklokaal
heremaweg 201
8444 AP
heerenveen
terug