home
nieuws
exposities
over melklokaal
contact
Heleen Haijtema (1980) is beeldmaker in fotografie, film en alles wat daartussen zit.
Na het propedeusejaar op Academie Minerva volgde ze film en videokunst aan de
Academie van Antwerpen. Sinds drie jaar werkt ze volledig zelfstandig en
experimenteert ze met zowel stilstaand als bewegend beeld. Autonoom, maar ook in
opdracht voor onder andere Stichting Kulturele Haadstêd 2018, Keunstwurk,
Keramiekmuseum Princessehof en Tresoar.
Heleen Haijtema
inschrijven mailinglijst
melklokaal
heremaweg 201
8444 AP
heerenveen
terug