Grytsje Schaaf (1979) is architect, docent en dichter. Ze publiceert met regelmaat haar gedichten en geeft voordrachten, waarin ze haar poëzie vaak combineert met klanklandschappen en performance. De afgelopen jaren werkte ze samen met verschillende kunstenaars, dichters en muzikanten in het collectief Tsjinlûd.
In haar werk is ruimtelijkheid een terugkerend thema, zowel inhoudelijk als in fysieke vorm. In haar installaties krijgt haar tactiele poëzie een ruimtelijke neerslag, waarbij materiaal, karakter, sporen en bevindingen scherp tot leven komen.
Grytsje Schaaf
inschrijven mailinglijst
melklokaal
heremaweg 201
8444 AP
heerenveen
terug
home
nieuws
exposities
over melklokaal
contact
exposities archief